DIFERENCIJALNI TERMOSTATI

Diferencijalni termostat je uredjaj koji je najviše našao primenu kod solarnog grejanja ili tačnije za zagrevanje sanitarne vode pomoću sunca.

DIFERENCIJALNI TERMOSTAT SA 3 SONDE I 2 RELEJA, SENZOR KTY 81-210

Tri sonde sa dužinom provodnika 1,5m i temperaturnim senzorima KTY 81-210,
Koristi mikrokontroler PIC 18F45K22,

Prikazuje zadate parametre D1, H1, D2 i H2 i temperature u kolektoru, kotlu i bojleru.

Regulacija parametara D1, H1, D2, i H2 pomoću tastera.

D1, D2 su diference. H1 i H2 su histereze.

Broj relejnih izlaza: 2 od 16A

 

Uređaj i 3 sonde sa PVC izolacijom provodnika:

Cena: na poziv

 

Uređaj + 2 sonde sa PVC izolacijom provodnika + 1 sonda sa teflonskom izolacijom provodnika oko kojeg je silikonski bužir:

Cena: na poziv

 

Uređaj + 1 sonda sa PVC izolacijom provodnika + 2 sonde sa teflonskom izolacijom provodnika oko kojeg je silikonski bužir:

Cena: na poziv

 

Uređaj + 3 sonde sa teflonskom izolacijom provodnika oko kojeg je silikonski bužir: 

Cena: na poziv  

 

 

DIFERENCIJALNI TERMOSTAT SA DVE SONDE I JEDNIM RELEJEM, SENZOR KTY 81-210

  

 

2 sonde sa temperaturnim senzorima KTY 81-210,

Koristi mikrokontroler PIC 16F88 ili PIC 16F1847

Regulacija diference (DT) pomoću tastera.

Prikazuje zadatu diferencu, temperaturu u kolektoru i bojleru.

Štampane pločice su zaštićene zelenim ili plavim stop lakom.

Broj relejnih izlaza: 1

 

Uređaj + 2 sonde sa PVC izolacijom provodnika:

Cena: na poziv

 

Uređaj + 1 sonda sa PVC izolacijom provodnika + 1 sonda sa teflonskom izolacijom provodnika oko kojeg je silikonski bužir:

Cena: na poziv

 

Uređaj i 2 sonde sa teflonskom izolacijom provodnika oko kojeg je silikonski bužir:

Cena: na poziv

 
  

DIFERENCIJALNI TERMOSTAT SA DVE SONDE I JEDNIM RELEJEM, SENZOR KTY 84-130

 

 

2 sonde sa temperaturnim senzorima KTY 84-130,

Koristi mikrokontroler PIC 16F88 ili PIC 16F1847

Regulacija diference (DT) pomoću tastera.

Prikazuje zadatu diferencu, temperaturu u kolektoru i bojleru.

Štampane pločice su zaštićene zelenim ili plavim stop lakom.

Sonde su za temperature do 200 o C.

Broj relejnih izlaza: 1

 

 

Uređaj i 2 sonde sa teflonskom izolacijom provodnika oko kojeg je silikonski bužir:

Cena: po pozivu  

 

 

 

DIFERENCIJALNI TERMOSTAT SA DISPLEJEM I LIMITOM, SENZOR KTY 81-210

 

2 sonde sa temperaturnim senzorima KTY 81-210,

Koristi mikrokontroler PIC 16F88 ili 16F1847

Regulacija diference  (DT) pomoću tastera.

Regulacija maksimalne temperature bojlera (M) pomoću helikoidnog trimera.

Prikazuje zadatu diferencu, maksimalnu zagrejanost bojlera, temperaturu u kolektoru i bojleru.

Štampane pločice su zaštićene zelenim ili plavim stop lakom.

Broj relejnih izlaza: 1

 

 

Uređaj i 2 sonde sa PVC izolacijom provodnika:

6100,oo dinara

 

Uređaj + 1 sonda sa PVC izolacijom provodnika + 1 sonda sa teflonskom izolacijom provodnika oko kojeg je silikonski bužir:

6600,oo dinara

 

Uređaj i 2 sonde sa teflonskom izolacijom provodnika oko kojeg je silikonski bužir:

6900,oo dinara

 

 

KONTRA DIFERENCIJALNI TERMOSTAT SA KAŠNJENJEM I DISPLEJEM, SENZOR KTY 81-210

 

2 sonde sa temperaturnim senzorima KTY 81-210,

Koristi mikrokontroler PIC 16F88 ili PIC 16F1847

Regulacija diference  (DT) pomoću helikoidnog trimera.

Regulacija vremena kašnjenja pomoću tastera.

Štampane pločice su zaštićene zelenim ili plavim stop lakom.

Broj relejnih izlaza: 1

 

 

Uređaj i 2 sonde sa PVC izolacijom provodnika:

6700,oo dinara

 

Uređaj + 1 sonda sa PVC izolacijom provodnika + 1 sonda sa teflonskom izolacijom provodnika oko kojeg je silikonski bužir: 7

200,oo dinara

 

Uređaj i 2 sonde sa teflonskom izolacijom provodnika oko kojeg je silikonski bužir:

7600,oo dinara

 

 

ANALOGNI DIFERENCIJALNI TERMOSTAT SA 3 SONDE I 2 RELEJA, SENZOR KTY 81-210

 

Analogni uređaj, podešavanje diference preko helikoidnog trimera

Broj relejnih izlaza: 2

 

Uređaj + 3 sonde sa PVC izolacijom provodnika:

6000,oo dinara

 

Uređaj + 2 sonde sa PVC izolacijom provodnika + 1 sonda sa teflonskom izolacijom provo

dnika oko kojeg je silikonski bužir:

6500,oo dinara

 

Uređaj + 1 sonda sa PVC izolacijom provodnika + 2 sonde sa teflonskom izolacijom provodnika oko kojeg je silikonski bužir:

 6900,oo dinara

 

Uređaj + 3 sonde sa teflonskom izolacijom provodnika oko kojeg je silikonski bužir: 7250,oo dinara

 
 

ANALOGNI DIFERENCIJALNI TERMOSTAT SA 2 SONDE U KUTIJI 10cm x 10cm, SENZOR KTY 81-210

 

Analogni uređaj, podešavanje diference preko helikoidnog trimera

Broj relejnih izlaza: 1

 

Uređaj i 2 sonde sa PVC izolacijom provodnika:

cena: na poziv

 

Uređaj + 1 sonda sa PVC izolacijom provodnika + 1 sonda sa teflonskom izolacijom provodnika oko kojeg je silikonski bužir:

cena: na poziv

 

Uređaj i 2 sonde sa teflonskom izolacijom provodnika oko kojeg je silikonski bužir:

cena: na poziv

 
 

ANALOGNI DIFERENCIJALNI TERMOSTAT ZA NA ŠINU SA 2 SONDE,  SENZOR KTY 81-210

 

 

Analogni uređaj, podešavanje diference preko helikoidnog trimera,

Broj relejnih izlaza: 1

Opseg podešavanja difererence je od 0 o C.do 25o C.

 

Uređaj i 2 sonde sa PVC izolacijom provodnika:

cena: na poziv

 

Uređaj + 1 sonda sa PVC izolacijom provodnika + 1 sonda sa teflonskom izolacijom provodnika oko kojeg je silikonski bužir:

cena: na poziv

 

Uređaj i 2 sonde sa teflonskom izolacijom provodnika oko kojeg je silikonski bužir:

cena: na poziv

 
 

ANALOGNI DIFERENCIJALNI TERMOSTAT SA 2 SONDE, SENZOR KTY 81-210

 

Analogni uređaj, podešavanje diference preko helikoidnog trimera,

Broj relejnih izlaza: 1

 

Uređaj i 2 sonde sa PVC izolacijom provodnika:

cena: na poziv

 

Uređaj + 1 sonda sa PVC izolacijom provodnika + 1 sonda sa teflonskom izolacijom provodnika oko kojeg je silikonski bužir:

cena: na poziv

 

Uređaj i 2 sonde sa teflonskom izolacijom provodnika oko kojeg je silikonski bužir:

cena: na poziv

 

Kontakt telefoni: 063-8711229, 064-3381975 ili 016-875845, na ime Novice Stojilkovića

e-mail: nokemen@nokesoft.com