Termostati

TERMOSTAT SA DISPLEJEM ZA AKUMULATOR TOPLOTE, SENZOR KTY 81-210

 

Sonda sa temperaturnim senzorom KTY 81-210,

Koristi mikrokontroler PIC 16F1847,

G- očitana temperatura na sondi G,

D- očitana temperatura na sondi D,

U- temperatura uključenja, sonda G, regulacija pomoću tastera

I- temperatura isključenja, sonda D, regulacija pomoću tastera

Broj relejnih izlaza: 1 od 10A

 

Uređaj i 2 sonde sa PVC izolacijom provodnika:

7200,oo dinara

 

 

TERMOSTAT SA DISPLEJEM ZA AKUMULATOR TOPLOTE, DVA RELEJA, DVE SONDE, SENZOR KTY 81-210

Sonda sa temperaturnim senzorom KTY 81-210,

Koristi mikrokontroler PIC 18F45K22,

V- očitana temperatura na sondi V,

N- očitana temperatura na sondi N,

BV- temperatura isključenja, sonda V, regulacija pomoću tastera,

BN- temperatura uključenja, sonda N, regulacija pomoću tastera,

Broj relejnih izlaza: 2 od 16A

 

Uređaj i 2 sonde sa PVC izolacijom provodnika:

11000,oo dinara

 

 

TERMOSTAT SA DISPLEJEM, TERMOSTAT H/I, SENZOR KTY 81-210

Sonda sa temperaturnim senzorom KTY 81-210,

Koristi mikrokontroler PIC 16F88 ili PIC 16F1847

Regulacija temperature isključenja (I) pomoću tastera.

Regulacija histereze (H) pomoću tastera.

Merni opseg od -50o C do +150o C

Regulacioni opseg termoostata od -40o C do +145o C sa korakom od 0,5 o C

Regulacija histereze od 0o C do +99o C sa korakom od 0,5 o C

Prikazuje trenutnu temperaturu,vrednost histereze i temperaturu isključenja.

Štampane pločice su zaštićene zelenim ili plavim stop lakom.

Broj relejnih izlaza: 1 od 10A

 

Uređaj + 1 sonde sa PVC izolacijom provodnika: 

6200,oo dinara

 

Uređaj + 1 sonda sa silikonskom izolacijom provodnika oko kojeg je silikonski bužir: 

6800,oo dinara

 

 

 

TERMOSTAT SA DISPLEJEM, TERMOSTAT H/I_2, SENZOR KTY 81-210

Defrost termostat

Temp. trenutno izmerena temperatura,

I- temperatura isključenja,

I-H je temperatura uključenja,

 

Sonda termostata se postavlja na mesto gde se očekuje pojava leda a na panelu se zada temperatura kada treba da počne odleđivanje (najčešće od -8o C do -12o C)

Termostat čeka zadatu minusnu temperaturu uključenja, na primer -10o C kada uključuje rele. U tom periodu odleđivanja svetli crvena LED dioda.

Temperatura "I" je temperatura na kojoj će isparivač biti potpuno odleđen i blago osušen.

Ova razlika od koje počinje da radi odleđivanje pa do koje se završava, određuje se lako histerezisom "H", koja je praktično razlika između temperature  isključenja i uključenja defrosta.

Ukoliko se u toku defrosta prekine napajanje uređaja sa 220V, iz bilo kog razloga, uređaj će ponovo čekati zadatu temperaturu za uključenje.

Broj relejnih izlaza: 1 od 10A

 

Uređaj + 1 sonde sa PVC izolacijom provodnika: 

6200,oo dinara

 

Uređaj + 1 sonda sa silikonskom izolacijom provodnika oko kojeg je silikonski bužir: 

6800,oo dinara

 

 

 

TERMOSTAT SA DISPLEJEM, TERMOSTAT H/U, SENZOR KTY 81-210

Sonda sa temperaturnim senzorom KTY 81-210,

Koristi mikrokontroler PIC 16F88 ili PIC 16F1847

Regulacija temperature uključenja (U) pomoću tastera.

Regulacija histereze (H) pomoću helikoidnog trimera.

Merni opseg od -50o C do +150o C

Regulacioni opseg termoostata od -40o C do +145o C

Regulacija histereze od 0o C do +99o C

Prikazuje trenutnu temperaturu,vrednost histereze i temperaturu uključenja.

Štampane pločice su zaštićene zelenim ili plavim stop lakom.

Broj relejnih izlaza: 1 od 10A

 

Uređaj + 1 sonde sa PVC izolacijom provodnika: 

6200,oo dinara

 

Uređaj + 1 sonda sa silikonskom izolacijom provodnika oko kojeg je silikonski bužir:

6800,oo  dinara

 

EKVITERMNI TERMOSTAT SA DISPLEJEM, SENZORI KTY 81-210

 

 

 

- V je prikaz temperature vazduha

- T je temperatura tečnosti

- I je temperatura isključenja

- M maksimalna temperatura tečnosti

- Broj relejnih izlaza: 1 od 10A

 


Ekvitermnu krivu je moguće pomerati po Y osi menjajući vrednost parametra M.
Opseg regulacije parametra M je od 40 do 80 stepeni celzijusa.
Ugrađena histereza je 3 stepeni celzijusa

 

 

Uređaj + 2 sonde sa PVC izolacijom provodnika: 

7900,oo dinara

TERMOSTAT SA DISPLEJEM I VREMENSKOM SIGNALIZACIJOM, SENZOR KTY 84-130

 

Sonda sa temperaturnim senzorom KTY 84-130,

Koristi mikrokontroler PIC 16F88 ili PIC 16F1847,

Regulacija temperature isključenja (I) pomoću tastera.

Regulacija histereze (H) pomoću tastera.

Regulacija vremena signalizacije (t) pomoću tastera.

Merni opseg od -40o C do +200o C

Regulacioni opseg termoostata od -40o C do +200o C sa korakom od  1o C

Regulacija histereze od 0o C do +99o C sa korakom od  1 o C

Regulacija vremeskog intervala signalizacije u opsegu od 0,1 sekunde do 60 sekunde sa korakom od 0,1 sekunde

 Prikazuje trenutnu temperaturu, temperaturu isključenja, vrednost histereze i vreme siglnalizacije.

Broj relejnih izlaza: 1 od 10A

 

 

Uređaj + 1 sonda sa teflonskom izolacijom provodnika oko kojeg je silikonski bužir:

6150,oo dinara

 

 

Kontakt telefoni:

Mobilni telefoni: 064-3381975, 063-8711229

Fiksni telefon: 016-875845

Kontakt osoba: Novica Stojilković

e-mail: nokemen@nokesoft.com