Čitanje SMD keramičkih kondenzatora
Kapacitet SMD keramičkog kondenzatora je: 1 pF
Slovni kod
Eksponent
A
0

Autor: Ðorđe Čikić, učenik OŠ "8. oktobar", član FDV " H. Crnilović-Kica", Vlasotince 

Mentor: Novica Stojilković, dipl. ing el., samostalni stručni saradnik pri FDV "H. Crnilović-Kica", Vlasotince
Vlasotince, 2013. godina