Autor: Đorđe Čikić, učenik 8. razreda OŠ "8. oktobar", Vlasotince, član FDV "H. Crnilović-Kica", Vlasotince

Mentor: Novica Stojilković, dipl. ing. el. samostalni stručni saradnik pri FDV "H. Crnilović-Kica ", Vlasotince

 

 

 

SMD kondenzatori

Keramički kondenzatori

Elektrolitski kondenzatori

Ova Web strana Vam daje

više podataka o označavanju

   SMD  kondenzatora

Ova Web strana Vam omogućava

da očitate vrednost keramičkih

SMD kondenzatora

Ova Web strana Vam omogućava

da očitate vrednost elektrolitskih

SMD kondenzatora

 

 

Vlasotince, 2013. godina