O označavanju SMD

Tri cifre

Četiri cifre

Kodirano

Ova Web strana Vam daje više podataka o označavanju SMD otpornika

Ova Web strana Vam omogućava da očitate SMD otpornike označene sa tri cifre

Ova Web strana Vam omogućava da očitate SMD otpornike označene sa četiri cifre

Ova Web strana Vam omogućava da očitate SMD otpornike označene kodom