Čitanje četvorobojnih poliester kondenzatora Čitanje petobojnih poliester kondenzatora

Čitanje trobojnih disk keramičkih kondenzatora Čitanje petobojnih disk keramičkih kondenzatora

 Čitanje kondenzatora pomoću koda

Početna strana

 

Kondenzator je jedna od najrasprostranjenijih pasivnih komponenata u elektrotehnici i elektronici. Kondenzator je ništa drugo nego dialektrik koji se nalazi između provodnika.

U zavisnoti od materijala od kojeg je napravljen dialektrik postoje različiti kondenzatori kao na primer: poliester, keramički, tantal, stirofleks i dr.

Najbitniji parametar kondenzatora je kapacitivnost. Jedinica kapacitivnosti je FARAD (F) ali kako je to veoma velika vrednost praktično se koriste manje vrednosti i to: pikofarad (pF), nanofarad (nF), mikrofarad (μF) a milifarad se piše u mikrofaradima. Na primer 2.2mF biće napisano kao 2200μF.

Pored kapacitivnosti bitni parametri su maksimalni napon koji kondenzator može da izdrži i njegova tolerancija

Označavanje kapacitivnosti može da bude pomoću boja i koda. U tabelama su date boje i kodovi sa vrednostima koje označavaju.

Dugmad na početku ove web strane će Vas svojim linkovima odvesti do dinamičkih web strana pomoću kojih možete da odredite vrednosti za kapacitet, napon i toleranciju.

 

 

Izgled blok kondenzatora

 

 

Izgled keramičkih kondenzatora

 

 

Izgled elektrolitskih kondenzatora

 

 

Izgled poliester kondenzatora

 

 

Razni kondenzatori

 

 

 

- Označavanje poliester kondenzatora pomoću boja

Boja

Cifra
A

Cifra
B

Multiplikator
D

Tolerancija
(T) > 10pf

Tolerancija
(T) < 10pf

Crna

0

0

x1

± 20%

± 2.0pF

Braon

1

1

x10

± 1%

± 0.1pF

Crvena

2

2

x100

± 2%

± 0.25pF

Narandžasta

3

3

x1,000

± 3%

 

Žuta

4

4

x10,000

± 4%

 

Zelena

5

5

x100,000

± 5%

± 0.5pF

Plava

6

6

x1,000,000

 

 

Ljubičasta

7

7

 

 

 

Siva

8

8

x0.01

+80%,-20%

 

Bela

9

9

x0.1

± 10%

± 1.0pF

Zlatna

 

 

x0.1

± 5%

 

Srebrna

 

 

x0.01

± 10%

 

Tabela za označavanje vrednosti poliester i disk keramičkih

kondenzatora pomoću boja

 

Boja

Napon

Tip J

Tip K

Tip L

Tip M

Tip N

Crna

4

100

 

10

10

Braon

6

200

100

1.6

 

Crvena

10

300

250

4

35

Narandžesta

15

400

 

40

 

Žuta

20

500

400

6.3

6

Zelena

25

600

 

16

15

Plava

35

700

630

 

20

Ljubičasta

50

800

 

 

 

Siva

 

900

 

25

25

Bela

3

1000

 

2.5

3

Zlatna

 

2000

 

 

 

Srebrna

 

 

 

 

 

Tabela za označavanje napona za poliester i disk keramičkih

kondenzatora pomoću boja

 

- Označavanje disk keramičkih kondenzatora pomoču boja

 

- Označavanje disk keramičkih kondenzatora pomoću koda

 

 

 

Za

B

C

D

F

G

J

K

M

Z

Tolerancija

C <10pF ±pF

0.1

0.25

0.5

1

2

 

 

 

 

C >10pF ±%

 

 

0.5

1

2

5

10

20

+80-20

Tabela za označavanje tolerancije disk keramičkih

kondenzatoru pomoću koda