Četvorobojni otpornici Petobojni otpornici

Ukoliko želite da vidite vrednost otpornika sa četiri boje kliknite na dugme

Četvorobojni otpornici

Ukoliko želite da vidite vrednost otpornika sa pet boja kliknite na dugme

Petobojni otpornici