Higrostati i vlagometri

HIGROSTAT SA SENZOROM DHT22 (AM2302)

Higrostat

 

Higrostat sa senzorom DHT22 (AM2302) ,

Vlaz. - trenutna vlažnost vazduha,

RH- vrednost vlažnosti vazduha iznad koje je uključen rele,

His- histereza higrostata,

Parametri RH i His. je moguće podešavati,

Podešavanje parametara pomoću tastera,

Broj relejnih izlaza: 1 od 10A,

 

Uređaj i sonda:  7000,oo dinara

 

 

Kontakt telefoni:

Mobilni telefoni: 064-3381975, 063-8711229

Fiksni telefon: 016-875845

Kontakt osoba: Novica Stojilković

e-mail: nokemen@nokesoft.com