Pomoćna napajanja

POMOĆNO NAPAJANJE DC 24V, MAKSIMALNA STRUJA 100mA

 

Pomoćno napajanje DC 24V

 

 

    Stabilisani izvor napajanja za na šinu.

    Ulazni napon AC 220V,

    Koristi mrežni transformator,

    Izlazni napon: DC 24V,

    Maksimalna struja: 100mA

 

 

Cena:1800,oo dinara

 

 

POMOĆNO NAPAJANJE DC 5V, MAKSIMALNA STRUJA 200mA

 

Pomoćno napajanje DC 5V

 

 

    Stabilisani izvor napajanja za na šinu.

    Ulazni napon AC 220V,

    Koristi mrežni transformator,

    Izlazni napon: DC 5V,

    Maksimalna struja: 200mA

 

 

Cena: 1800,oo dinara

 

 

Kontakt telefoni:

Mobilni telefoni: 064-3381975, 063-8711229

Fiksni telefon: 016-875845

Kontakt osoba: Novica Stojilković

e-mail: nokemen@nokesoft.com