Temperaturne sonde

TEMPERATURNA SONDA, KTY 81-210, DUŽINA PROVODNIKA 50cm, silikon

 

Temperaturna sonda

Temperaturna sonda sa silikonskom izolacijom provodnika,

Senzor je KTY 81-210 u alumijumskoj cevčici prečnika 7mm,

Dužina provodnika je 50cm,

Sonda je za temperature do 150o C

 

Cena: 650,oo dinara

 

 

TEMPERATURNA SONDA, KTY 81-210, DUŽINA PROVODNIKA 1,5 m, silikon

Temperaturna sonda

 

Temperaturna sonda sa silikonskom izolacijom provodnika oko kojeg je silikonski bužir,

Senzor je KTY 81-210 u alumijumskoj cevčici prečnika 6mm ili 7mm,

Dužina provodnika je 1,5m,

Sonda je za temperature do 150o C

 

Cena: 950,oo dinara

 

 

TEMPERATURNA SONDA, KTY 81-210, DUŽINA PROVODNIKA 1,5 m, teflon

Temperaturna sonda

 

Temperaturna sonda sa teflonskom izolacijom provodnika oko kojeg je crveni silikonski bužir,

Senzor je KTY 81-210 u bakarnoj čauri prečnika 7,2mm,

Dužina provodnika je 1,5m,

Sonda je za temperature do 150o C

 

Cena: 950,oo dinara

 

 

TEMPERATURNA SONDA, KTY 84-130, DUŽINA PROVODNIKA 1,5 m, teflon

Temperaturna sonda

 

Temperaturna sonda sa teflonskom izolacijom provodnika oko kojeg je crveni silikonski bužir,

Senzor je KTY 84-130 u bakarnoj čauri prečnika 7,2mm,

Dužina provodnika je 1,5m,

Sonda je za temperature do 200o C

 

Cena: 1250,oo dinara

 

 

Kontakt telefoni:

Mobilni telefoni: 064-3381975, 063-8711229

Fiksni telefon: 016-875845

Kontakt osoba: Novica Stojilković

e-mail: nokemen@nokesoft.com