O označavanju SMD kondenzatora

Početna strana

keramički kondenzatori

Elektrolitski kondenzatori

Označavanje keramičkih SMD kondenzatora

SMD keramički kondenzatori ponekad su označeni kodom, koji se sastoji od jednog ili dva slova i cifre. Prvo slovo ako postoji je proizvođački broj (tj. K za Kemet, itd.), drugo slovo je mantisa a cifra je eksponent (multiplikator) sa kapacitetom u pF. Na primer S3 je 4.7nF (4,7 x 10 ³ pf) kondenzator nepoznatog proizvođača, dok KA2 je 100 pF (1,0 x 10 ² pF) kondenzator Kemeta.

 

Slovo Mantisa Slovo Mantisa Slovo Mantisa Slovo Mantisa
A 1.0 J 2.2 S 4.7 a 2.5
B 1.1 K 2.4 T 5.1 b 3.5
C 1.2 L 2.7 U 5.6 d 4.0
D 1.3 M 3.0 V 6.2 e 4.5
E 1.5 N 3.3 W 6.8 f 5.0
F 1.6 P 3.6 X 7.5 m 6.0
G 1.8 Q 3.9 Y 8.2 n 7.0
H 2.0 R 4.3 Z 9.1 t 8.0
            y 9.0

 

Označavanje elektrolitskog SMD kondenzatora

SMD elektrolitski kondenzatori su često označeni svojim kapacitetom i radnim naponom, npr. 10 6V je 10 μF 6V. Ponekad se koristi kodiranje umesto normalnog zapisa, koji se obično sastoji od jednog slova i 3 cifre. Slovo pokazuje radni napon a tri cifre (2 cifre i množitelj) određuju kapacitivnost u pF.

Slovo Napon
e 2.5
G 4
J 6.3
A 10
C 16
D 20
E 25
V 35
H 50

 

 

Na primer, kondenzator označen sa A475 je 4.7µF 10V.     

475 = 47 x 105 pF = 4,7 x 106 pF = 4.7µF
 

 

Autor: Đorđe Čikić, učenik 8. razreda OŠ "8. oktobar", Vlasotince, član FDV "H. Crnilović-Kica", Vlasotince

Mentor: Novica Stojilković, dipl. ing. el. samostalni stručni saradnik pri FDV "H. Crnilović-Kica ", Vlasotince

Vlasotince, 2013. godina